• ółążść‡

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło - Życie jest tzw. foska - starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: fos (światło) i dzoe (życie) splecionych literą omega.

Celem Ruchu Światło - Życie jest uformowanie NOWEGO CZŁOWIEKA, którego „życie” jest nieustannie napełniane Bożym „światłem” i Jemu podporządkowane. Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy program dziesięciu „DROGOWSKAZÓW NOWEGO CZŁOWIEKA” (Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape). W nim także wyraża się duchowość Ruchu. Małżonkowie żyjąc treścią "DROGOWSKAZÓW" realizują je w "ZOBOWIĄZANIACH DOMOWEGO KOŚCIOŁA". Cel jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu

 

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:

 

1. metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, 2. oaza rekolekcyjna (15-dniowe rekolekcje, przeżywane najczęściej podczas wakacji) oraz 3. mała grupa formacyjna, pozostająca pod opieką swego animatora i spotykająca się przez cały rok raz w tygodniu na modlitwie i biblijnej refleksji.

Specyfiką metody Ruchu Światło - Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu. Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Odpowiednio taką posługę sprawują moderatorzy zakonni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą prowadzić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot. Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło - Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło - Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

 

Domowy Kościół /DK/ jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach  Ruchu Światło –Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame /END/. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki /1921-1987/. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK  jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie / mąż i żona/ angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „ Równi usługują równym”/ Humanie vitae,26/. Krąg tworzy 4 – 7 małżeństw, najlepiej z tej samej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską oraz ksiądz moderator – doradca i opiekun duchowy.

DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńska, czyli na dążenie do świętości           w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec      

   innych ludzi,

- postawy służby we wspólnocie Kościoła,  według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie  i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – tzw. zobowiązania : codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, modlitwa małżeńska, rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia /systematyczna praca nad sobą/ i uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Kontakt do rodzin odpowiedzialnych Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie:

w Prudniku – Genowefa i Henryk Szmulik, tel.77 4361670, mail: szmulikwierzbiec@op.pl

w Opolu – Jolanta i Krzysztof GAWINOWIE /odpowiedzialni za DK w diecezji opolskiej/ tel.695380840; mail: krzysztofgawin@wp.pl.

 

www.dk.opole.pl

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

 

Fanpage parafii na Facebook'u

Pielgrzymki parafialne

Święta

Piątek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764