• ółążść‡

 1.     Krótki zarys dziejów kościoła parafialnego w Prudniku

Ogólnie przyjmuje się rok 1279 jako datę założenia naszego miasta i kościoła parafialnego. Zachowana dokumentacja pochodzi jednak dopiero z XIV w., a mianowicie dokumenty z 1321 r. oraz z 1331 r. wspominają o uposażeniu parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a także o pierwszym proboszczu w Prudniku, który nazywał się Milotha. Pierwszy drewniany kościół pochodził z 1279 r. W latach 1554 – 1627 kościół był w rękach luteranów. Katolicy natomiast gromadzili się w tym czasie w miejscowym kościele cmentarnym.

            W 1612 r. przystąpiono do budowy nowego kościoła w stylu renesansowym, który jednak jeszcze przed wykończeniem uległ (w 1627 r.) pożarowi i dopiero w 1638 r. doprowadzono świątynię do używalności. Powoli uzupełniono braki i wykończono samą budowlę. Wkrótce po wizytacji w 1666 r. dokonano konsekracji kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. W XVII w. wyposażono go w ołtarze i narzędzia liturgiczne. Z ołtarzy istniejących w tym czasie wymienia się ołtarz Męki Pańskiej (1651 r.) oraz kaplicę Weidingerów (obecnie Kaplica Miłosierdzia Bożego) (1691 r.).

            W 1730 r. przystąpiono do budowy nowego kościoła , przerwano ją jednak wskutek różnych trudności (nieporozumienia między magistratem i mieszczanami, brak pieniędzy). Gdy w 1735 r. kościół był już prawie ukończony i już przechowywano w nim Najświętszy Sakrament, nagły pożar miasta zniszczył również świątynię wraz z jej pięknymi freskami wykonanymi przez znanego ówczesnego malarza Feliksa Antoniego Schefflera.

            Mimo trudności gospodarczych (głód, powodzie, wojna) odbudowano kościół w 1738 r. i poświęcono uroczyście pod opieką św. Michała Archanioła. Budowniczym był, pochodzący z Sudetów, Jan Innocenty Topper, który również wybudował kościół w Ołomuńcu. W ciągu następnych lat uzupełniono i ubogacono wystrój wewnętrzny świątyni oraz ołtarz. Wzniesiono potężną wieżę z dzwonami. W dniu 2 VII 1752 r. nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła przez biskupa wrocławskiego Filipa Gottharda Schaffgotscha, który poza tym udzielił sakramentu bierzmowania i poświęcił trzy dzwony. Przy tej okazji wręczono biskupowi opis świątyni w języku łacińskim.

            W czasie I i II wojny światowej zdjęto dzwony i przetopiono je na armaty. Podczas II wojny światowej kościół parafialny nie ucierpiał dużo, jedynie zniszczeniu uległo boczne wejście (od strony Domu Katolickiego), które w pierwszych latach powojennych zostało naprawione.

            Kościół parafialny – obecny stan z XVIII w.,  późno – barokowy, murowany, trójnawowy z obszerną galerią, wewnątrz połączoną chórem, organami i wieżą – został oddany pod opiekę duszpasterską ojcom Dominikanom w roku 1946. W wyniku nasilonej ateizacji ze strony reżimu komunistycznego – Dominikanie zostali wyrzuceni przez władze świecki Prudnika w 1954r. w roku 1957 nastąpił ich powrót do miasta i od tego czasu opiekowali się oni całą parafią.

            W latach ‘70 XX w. odnowiono kościół z zewnątrz (pokrycie dachu i wieży), a w następnych latach przeprowadzono generalną renowację wnętrz.

            5 września 1989 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę nowego kościoła na terenie parafii (Jesionowe Wzgórze), choć już w 1985 r. rozpoczęły się wstępne zabiegi związane ze sprawami formalno – prawnymi. Po otrzymaniu oficjalnego zezwolenia pod koniec 1994 r. rozpoczęto kopanie fundamentów. W dniu 20 października 1996 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał abp Alfons Nossol. Budową kościoła zajmowali się Dominikanie.

            W dniu 10 maja 1998 r. ks. Bp Jan Bagiński poinformował Radę Parafialną o zamiarze opuszczenia przez Zakon Dominikański miasta Prudnik. 1 sierpnia 1999 r. w kościele parafialnym odprawiono uroczysta Mszę Św., której przewodniczył biskup pomocniczy Jan Bagiński. Podczas tej liturgii dominikanie przekazali parafię kapłanom diecezjalnym. Pierwszym proboszczem został ks. dr Stanisław Bogaczewicz.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

 

Fanpage parafii na Facebook'u

Pielgrzymki parafialne

Święta

Środa, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764