Spowiedź przed świętami

Okazja do Sakramentu Pokuty przed świętami Bożego Narodzenia:

-od poniedziałku podczas porannych Rorat o godz. 6.00, oraz pół godziny przed pozostałymi Mszami św. i podczas Mszy św.,

-w czwartek, piątek i sobotę podczas Rorat o godz. 6.00, 7.30-8.30, 16.00-18.30,

-w niedzielę podczas wszystkich Mszy św.

-wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną zapraszamy w czwartek od godz. 16.00.

Odwiedziny Duszpasterskie 2018/2019

W czwartek 27 grudnia rozpoczniemy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie (tzw. kolęda), które potrwają do 23 stycznia. Rozpoczynamy w tym roku od osiedla Zacisze.

Szczegółowy plan umieszczony jest tutaj.

Prosimy, aby nowe rodziny, które zamieszkały w tym roku na terenie naszej Parafii założyły w kancelarii parafialnej kartotekę. 

Roraty 2018

Rozpoczynamy Roraty, które przez cały Adwent będą odbywał się w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godzinie 6.00 (zapraszamy dorosłych, poprzedzone Godzinkami o godz. 5.45), oraz o godzinie 18.00 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych),  także w sobotę o godz. 8.00 dla wszystkich.

W tym roku myślą przewodnią rorat będzie Osoba i dary oraz owoce Ducha Świętego.

Z rozpoczęciem adwentu w Radiu Doxa polecamy wieczorne audycje roratnie! Wraz z dziećmi różnych parafii diecezji opolskiej przybliżać będziemy Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Jakie mamy dary Ducha Świętego oraz jak powinniśmy z nich korzystać – między innymi o tym będziemy mówić od poniedziałku do piątku, o 19.15. W audycji również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz na www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).

Przygotowanie do Bierzmowania

W związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę. W związku z tym w naszej diecezji:

• w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;

• w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;

• od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Jednocześnie przypominamy, że w niezmienionym brzmieniu obowiązuje w naszej diecezji "Instrukcja Biskupa Opolskiego o przygotowaniu i celebracji sakramentu bierzmowania", m.in. więc stosowanie Dzienniczków kandydata jako narzędzi samokontroli kandydata oraz Deklaracji kandydata na rozpoczęcie przygotowania.
Msza na rozpoczęcie przygotowań do bierzmowania w piątek 28 września:
-dla klas VI o 16.30,
-dla klas VII, VIII oraz 3 gimnazjum o 19.00.

Dokumenty kancelaryjne w świetle KIODO i RODO

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować, że przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie dla chrzestnych,  obowiązuje następująca zasada:

1/. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2/. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

3/. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.

Zostań ministrantem

Zainteresowanych zostaniem ministrantem prosimy o kontakt z ks. Pawłem. Zapraszamy wszystkich chętnych - wciąż można dołączyć.

Pielgrzymuj z nami

Znamy już terminy i program trzech pielgrzymek zaplanowanych w 2019 roku. Serdecznie zachęcamy do pielgrzymownia. Szczegóły w zakładce "Pielgrzymki".

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Msze Święte niedzielne:
18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Msze Święte w tygodniu:
6.30; 8.00; 18.00
 

Msze Święte w okresie wakacyjnym
 w niedzielę: 18.00 (sobota); 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
w tygodniu: 7.30; 18.00 
 

Spowiedź
* w tygodniu pół godziny przed Eucharystią
* w niedzielę w czasie Eucharystii

Pielgrzymki parafialne

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Trzecia Niedziela Adwentu

KONTAKT

Pl. Farny 2
48 – 200 Prudnik
Tel. 0 77 436 28 78

Konto naszej parafii:
06 1240 1688 1111 0000 2678 8764